Uppstädning av återvinningsstationer på Henriksksdalsberget och Finnboda

Med start i oktober ska återvinningsstationerna i Nacka rustas upp/storstädas. I samband med upprustningen kommer FTI att se över skyltning och dekaler på behållarna.
Vid återvinningstationerna på Henriksdalsberget och på Kvarnholmsvägen görs även en omställning till ett helt krantömmande system, där alla behållare kan tömmas med en kranbil. De nya behållarna är av samma modell finns redan i Stockholm.

Systemet gör att behållarna tar mindre plats och de går att gruppera på ett bättre sätt. Det blir därmed lättare att även hitta nya platser för återvinningsstationer.

Kommentera