Vilans skolans skolmatsal öppnades med invigningslunch

Tisdag, 2 oktober öppnade Vilans skola sin nyrenoverade skolmatsal med en extra festlig invigningslunch.

Föräldrar har tidigare gett feedback om att matsalen upplevs som stressig. Skolan har därför förbättrat logistiken om hur barnen hämtar och lämnar sin bricka. Lunchtiden förlängs.

Vilans skola i Nacka - Västra Sicklaön

Första skolbyggnaden för Vilan (eller Hvilan) uppfördes i slutet av 1800-talet

Kommentera