Hög andel utbildade förskollärare i Finnboda

Inspiras förskola i Finnboda och på Henriksdalsberget har en nästa dubbelt så hög andel utbildade förskollärare jämfört med genomsnittet i Nacka kommun.

På elva avdelningar med 178 jobbar 21 förskollärare. Två tjänster är vakanta.

”Vi ligger på gränsen till Stockholms kommun och det är lätt att ta sig till Finnboda och Henriksdal. Vi betalar inte bättre än andra men kan erbjuda schemalagd planeringstid, friskvårdssubvention och har egna mentorer som handleder nyutexaminerade förskollärare som börjar hos oss. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare”, säger förskolechefen Susanne Stranger i en intervju för Nacka Värmdö Posten. Läs hela artikeln

Rastgården vid förskolan på Henriksdalsbergets innergård

Rastgården vid förskolan på Henriksdalsbergets innergård

Kommentera