20 grannar kom till samrådsmöte om Kvarnholmens platå

16 oktober höll Nacka kommun samrådsmöte för allmänheten om Kvarnholmens platå och nordvästra kajområdet. Tidigare hade KUAB hållit sin egen information inför ett femtiotal intresserade.

Lekplats på Kvarnholmen

Lekplats på Kvarnholmen som kommer att ersättas med ett höghus

Det kom upp frågor kring förskolan, bergrummen, vändhållplats för bussar, kultur- och naturmiljöer. Många tyckte att man hade klämt in för många bostäder, exempelvis två höghus till höger och vänster om gångvägen från Kvarnholmsvägen till funkisområdet. Läs mer om samrådsmötet

 

Kommentera