Ombyggnad av spantverkstaden i Finnboda igång

HSB har börjat sin ombyggnad av sk spantverkstaden i Finnboda, alltså den gula byggnaden i anslutning till svetshallarna / Docklands. I anslutning till spantverkstaden finns också en lägre förrådsbyggnad i tegel. 

Först blir det invändig rivning. HSB varnar att det begränsade utrymmet inne på byggområdet gör att det kan bli byggtrafik på Finnboda varvsvägn.

Enligt planerna ska spantverkstaden byggas om till livsmedelsbutik och kontor. Byggnaderna har ett q-skydd, så den får inte rivas eller dess karaktär förvanskas.

Ursprungsritningar visar att fasaden från början hade en skjutport. Dörren på första våningen var en lucka. Byggnaden har också en karakteristisk takfot av betong med vertikala språk varje halvmeter.

Finnboda, Nacka: Renoverade spantverkstaden med livsmedelsbutik i botten

Finnboda, Nacka: Renoverade spantverkstaden med livsmedelsbutik i botten

Finnboda, Nacka: Skisser för omgörning av spantverkstaden med bland annat glasvägg

Finnboda, Nacka: Skisser för omgörning av spantverkstaden med bland annat glasvägg

Kommentera