Konstkonsult rekommenderar offentlig konst på Kvarnholmen

Kvarnholmen, Nacka: Offentlig konst inom etapp 5

Konstkonsulten PO Hagström har i uppdrag av Nacka kommun analyserat var på Kvarnholmen man skulle kunna smycka offentliga platser med utomhuskonst.

Kvarnholmen, Nacka: Offentlig konst inom etapp 5
Kvarnholmen, Nacka: Offentlig konst inom etapp 5

Hans analys kommer fram till att pipelinepromenaden på Kvarnholmens södra del tillsammans med trapporna mellan södra kajen och platån skulle vara de bästa platserna för offentlig konst.

Men det måste ske redan när man bygger och inte i efterhand. “Om man vill satsa på pipelinepromenaden och trapporna bör det ske så snart som möjligt. Annars riskerar man att konsten blir dekorativ istället för att genomsyra och framhålla riktningarna och arkitekturen”, skriver han i sin rekommendation.

Nacka kommuns kulturnämnd har också tittat på detaljplanen för Kvarnholmens etapp 5 och skriver:

“Mot bakgrund av dessa synpunkter föreslår enheten att kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för del Kvarnholmen – etapp 5, Kvarnholmsplatån, med tillägget att offentlig konst ska integreras i gestaltningsprogrammet i enlighet med kommunens arbetsprocess för konst i det offentliga rummet, samt att det kulturhistoriska skyltprogrammet och behovet av platser för utomhusevenemang ska ingå i det fortsatta planeringsarbetet”.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: