Budgetunderskotten för Vilans skola preliminärt 2 miljoner kronor

På Vilans skolans föräldramöte 27 januari berättade rektorn Christer Svensson att underskottet för läsåret 2013 tyvärr kan bli så mycket som 2 miljoner kronor, alltså dubbelt så hög som prognosen.

En del av det negativa resultatet beror delvis på att andra skolor i kommunen inte betalt för de modersmålstjänster som ligger under Vilans skolas budget. Så underskottet kan bli mindre.

Vilans skolas tillbyggnad i Nacka

Kommentera