Elite Hotel Marina Tower får bygga glasveranda vänster om Saltsjöqvarn-tornet

Nackas kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd kommer vid nästa möte att behandla Elite Hotel Marina Towers ansökan om att ersätta sin uteservering med en glasad veranda på c:a 151 kvm.

Tillbyggnaden är i en våning med ovanpåliggande takterrass. På takterrassen monteras gråmålade stålpelare för solavskärmning med markis av ljusgrå kulör. Eftersom tillbyggnaden kommer att ”växa ihop” med kvarnbyggnaden kommer fem fönsterbröstningar att behöva rivas när dessa görs om till dörrar.

En certifierad sakkunnig kulturvärden har i ett antikvariskt utlåtande gjort bedömningen att åtgärderna uppfyller förvanskningsförbudet. Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig.

Glasveranda vid Elite Hotel Marina Tower i Saltsjöqvarn

Kommentera