Nacka kommun kan behöva bygga fritidsanläggning i Henriksdal

I Nacka kommuns övergripande strukturplan för Västra Sicklaön nämns att en bollhall kommer att byggas på Kvarnholmen. Där nämns också behovet av ytterligare anläggning i Henriksdal.

”På Kvarnholmen kan en ny bollhall byggas enligt gällande plan och Skola i Hammarby sjöstad. i Henriksdal kan ett behov av någon ytterligare anläggning uppstå till följd av planerad exploatering. Lokalisering av denna sker i planprogrammet för Henriksdal”.

I dagsläget finns endast en välanvänd bollplan med konstgräs på Henriksdalsberget men redan där känns det som vissa grupper av barn och ungdomar inte har tillgång till den i tillräckligt stor utstäckning.

Henriksborg har en egen tennisplan medan Saltsjöqvarn, Finnboda och Finnberget saknar fritidsanläggningar helt. Finnberget hade tidigare en bollplan som dock fick ryka när Brf Saltsjöhöjden byggdes. Idrottsutövare hyr också in sig på Vilans skolas gymnastiksal på kvällar.

 

 

Henriksdalsbergets fotbollsturnering Henkankarnevalen 2011

Henriksdalsbergets fotbollsturnering Henkankarnevalen 2011

 

Kommentera