Kommunen tar över ansvaret för lekpark och bollplan på Kvarnholmen

Populära lekparken Lilla Kvarnholmen och bollplan är från och med november 2020 Nacka kommun ansvarig för istället för KUAB.

Kommunen kommer när Kvarnholmen är färdigbyggd att ta över allmän platsmark.

Eventuella fel ska du anmäla på nacka.se/felanmalan-synpunkter

Lekparken Lilla Kvarnholmen i Nacka

Nacka kommun vill flytta fritidsgården Glada Henkan från Henriksdalsberget

Enligt Nacka kommuna prognos kommer antal ungdomar mellan 10 och 20 år på Henriksdalsberget, Saltsjöqvarn, Finnboda och Kvarnholmen att öka 2030 från dagens 600 till över 2.200.

Tjänstemännen föreslår därför i både em kapacitetsutredning och planprogrammet för 1.900 nya lägenheter i Henriksdal och skogen Trolldalen att fritidsgården Glada Henkan och musikstudion flyttas från byggnaden på Henriksdalsbergets innergård.

Förslag på placering är nära korsningen Kvarnholmsvägen/ Henriksdalsbacken. Fritidsgården kan läggas i anslutning till andra anläggningar som skola (nya Vilans skola), bibliotek, kulturlokaler och ett flertal sportanläggningar:

Den lösningen förespråkas så att fritidsgården 

 • blir mer attraktiv för barn och ungdomar i Saltsjöqvarn, Finnboda och Kvarnholmen.
 • ligger närmare bättre kommunikationer mot dessa bostadsområden. Buss 53 trafikerar inte Finnboda och Finnberget på kvällar. Kvarnholmen inte alls.

Ett liknande förslag kom 2008 då tjänstemännen ville flytta fritidsgården till Dieselverkstan i Sickla – något som inte togs bra emot.

   Tillfälliga Kanalvägsparken växer fram mellan Värmdövägen och Henriksdalshamnen

   Medan Anders Franzéns parken växer fram på ena sidan av Henriksdalshamnen iordningställs tillfälliga Kanalvägsparken på andra sidan.
   Fortsätt läsa ”Tillfälliga Kanalvägsparken växer fram mellan Värmdövägen och Henriksdalshamnen”

   Nacka kommun kan behöva bygga fritidsanläggning i Henriksdal

   I Nacka kommuns övergripande strukturplan för Västra Sicklaön nämns att en bollhall kommer att byggas på Kvarnholmen. Där nämns också behovet av ytterligare anläggning i Henriksdal. Fortsätt läsa ”Nacka kommun kan behöva bygga fritidsanläggning i Henriksdal”

   Augusti 2013 byggstart för Anders Franzéns park

   HENRIKSDALSHAMNEN / DANVIKSKLIPPAN | Planerade parken mellan Danviksklippan och Henriksdalshamnen kommer nog inte att kunna utnyttjas i sommar då byggstart är först i augusti 2013 med färdigställande under våren 2014. Fortsätt läsa ”Augusti 2013 byggstart för Anders Franzéns park”

   Henriksdalshamnen & Danviksklippan får hundrastgård

   HENRIKSDALSHAMNEN / DANVIKSKLIPPAN | Framtida hundrastgården skulle egentligen placeras i udden mellan Henriksdalshamnen och Lugnets terrass. Men där ska det bli planteringar och bollplan istället. Fortsätt läsa ”Henriksdalshamnen & Danviksklippan får hundrastgård”

   Förslag för parken mellan Värmdövägen och Kanalvägen visas i höst

   HENRIKSDALSHAMNEN | Som tidigare rapporterat kommer rockaden mellan Värmdövägen och Saltsjöbanan, s.k. Danvikslösen att dröja ordentligt. Men många grannar i Henriksdalshamnen och Lugnet har därför idag en utsikt som består av en grön plank och en skräpig grön “remsa” mellan planket och Kanalvägen. Fortsätt läsa ”Förslag för parken mellan Värmdövägen och Kanalvägen visas i höst”