Ny riskanalys visar att Finnboda Pirar skulle klara högre vattenstånd

Under våren konfronterade miljöpartisten och Finnboda-grannen Roger Bydlers Nacka kommun med att riskanalysen för HSB:s bostadsprojekt Finnboda Pirar har gjorts under en tid då man inte tog hänsyn till höga vattenstånd pga klimatförändringen.

Kommunen har därför låtit Ramböll Sverige AB göra en ny riskanalys utifrån den här frågan. Ramböll skriver så här i slutsatsen till riskanalysen:

”Finnboda pirar planeras att byggas med betongsarger på nivån +3,02. Beräkningar visar att pirarnas fribord är tillräckligt för att klara såväl en global vattenståndshöjning på 1,0 m som våguppspolning i samband med detta. Beräknad erforderligt fribord om ingen våg ska slå upp på däcket är +2,00 år 2013 och +2,52 år 2100.”

Finnboda Pirar

Finnboda Pirar

Kommentera