Skyddade spantverkstaden i Finnboda har rivits

Som tidigare rapporterat raserade mycket av den skyddade spantverkstaden vid tidigare rivningsarbeten. Nacka kommun har därför gett tillstånd att byggnaden får rivas men måste byggas upp igen för att nästa år inhysa en ICA närbutik.

Rivning har nu färdigställts och arbetet med grundläggningen påbörjats. Grundläggningen ska vara klar i mitten av augusti.

Fram till 11 juni pågår pålningsarbeten innan det är daga att gjuta plattan. Arbetena innebär höga ljudnivåer under dagtid (klockan 07:00 – 17:00) med undantag för 5 tom 9 juni.

Finnboda i Nacka - Finnboda varvs spantverkstad har rivits

Kommentera