Havrekvarnen på Kvarnholmen rivs i slutet av januari

KUAB har fått tillstånd från Länsstyrelsen för rivning och återuppbyggnad av Havrekvarnen i Nacka. Byggnadsminnesförklarade kvarnen ritades av Artur von Schmalensee på KF:s arkitektkontor, färdigställdes 1928 och är idag i för dåligt skick för att renoveras.
Fortsätt läsa ”Havrekvarnen på Kvarnholmen rivs i slutet av januari”

Skyddade spantverkstaden i Finnboda har rivits

Som tidigare rapporterat raserade mycket av den skyddade spantverkstaden vid tidigare rivningsarbeten. Nacka kommun har därför gett tillstånd att byggnaden får rivas men måste byggas upp igen för att nästa år inhysa en ICA närbutik. Fortsätt läsa ”Skyddade spantverkstaden i Finnboda har rivits”

Rivning av delar av bageriet på Kvarnholmen har börjat

14 oktober började KUAB att riva visa delar av Kooperativa Förbudents gamla bageri på Kvarnholmen. Fortsätt läsa ”Rivning av delar av bageriet på Kvarnholmen har börjat”

Lagerhotell och Foderfabriken rivs på Kvarnholmen

KVARNHOLMEN | Nu startas rivningen av Lagerhotellet på Mjölnarvägen (kajen mot Djurgården) och i december av gamla Foderfabriken intill samt tillhörande silo. Fortsätt läsa ”Lagerhotell och Foderfabriken rivs på Kvarnholmen”

Tillbyggnad på Henriksborg måste rivas

I oktober beslutade Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd att den olovligt uppförda tillbyggnaden vid ett radhus på Östra Henriksborgsvägen 43 måste rivas. Fortsätt läsa ”Tillbyggnad på Henriksborg måste rivas”