Stockholm City Bikes uthyrning stängd nedanför Danviksklippan

Stockholm City Bikes uthyrning av cyklar mellan Danviksklippan och Henriksdalshamnen är tyvärt stängd.

Det beror på arbeten för att iordningställa Anders Franzén parken.

image

Kommentera