Gång- och cykelväg i Saltsjöqvarn en stor säkerhetsrisk enligt Nacka kommun

Nacka kommun har reklamerat den framförallt på sommaren popoulära gång- och cykelvägen i Saltsjöqvarn och Danvikstrand som NCC respektive JM utförde längs med kaj och strandparti från Danviks hospital till Danvikshem.

Slänter bredvid och under kajen är uttjänta. Massor eroderar ut i vattnet och underminerar gång- och cykelvägen. Den bristfälliga konstruktionen anses vara en väsentlig säkerhetsrisk.

Därför uppmanas byggherrarna att åtgärda felet i enlighet med Exploateringsavtalet.

M/S Mysing utanför Finnboda; Danvikstrand till höger

M/S Mysing utanför Finnboda; Danvikstrand till höger

Kommentera