Skövling av skog mellan Kvarnholmsvägen och Henriksdalsberget

I samband med att Stockholm stad bygger en ramp för ersättningsbussar som ska trafikera sträckan Slussen – Henriksdal när Saltsjöbanan stängs av i fem år, var man tvungen att skövla ett 40-tal träd.

De fällda lövträden fyllde de hela stora containrar. Ungefär en container träd till är liggande på marken.

I samband med detaljplanen för Henriksdal vars samråd är rejält försenat ska nog de flests träd höger och vänster om Kvarnholmsvägen så småningom via för kontor och bostäder.

image

image

image

Kommentera