Skakiga metalltrappan nedför Henriksdalstrappan kvar i en månad till

När jag såg skakiga metalltrappan mellan Henriksdalsberget och Henriksdal station kontaktade jag Slussen-projektets infornatörer på Twitter.

Efter det har trappan förstärkts men en breddning är inte möjligt. Metalltrappan kommer att vara kvar i ungefär en månad till.

image

Kommentera