Parkeringsplatser skapas framför Markan i Finnboda

Byggarbeten i centrala Finnboda samt inne i blivande ICA och Dockland gör att det är mycket bilar som upptar parkeringsplatser, i huvudsak utefter Varvsvägen.

Även de framtida grannarna i Dockland ska få tillgång till parkeringsplatser: 20 platser i hamngaraget, resterande på ytparkeringar.

Därför kommer HSB att iordningsställa parkeringsplatser på ytan intill Markan som idag används som upplag för
byggmaterial. Parkeringsplatserna tas i drift under september när ICA öppnas.

För dessa gäller samma regler som för permanenta, dvs. de kan användas som boendeparkering med särskilt tillstånd,
alternativt efter betalning i automat. Vänligen var uppmärksamma på skyltning.

De är inte avsedda att bli permanenta. När HSB färdigställer området Kajvägen under 2016/2017 tillförs ytterligare permanenta platser.

image

Parkering endast på markerade platser

Parkering i Finnboda får endast ske på markerade platser. Core Park har instruktion att avgiftsbelägga
felparkerade fordon. Det gäller även markområdet som omges av Spantverkstaden, SaltsjöVy och Dockland.

Där pågår etappvisa arbeten med markbeläggningar till hösten 2015. Permanent skyltning av specifika området kan inte monteras förrän under hösten. Var dock uppmärksam på att P-förbud gäller utom på
markerade platser.

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: