Nacka kommun har planterat klätterväxter vid Svindersviken

Den av Nacka kommun nyligen byggda vallen vid strandpromenaden runt Svindersviken har försetts med planteringar av olika klätterväxter.

Vallen av betong, staket och trä för att skydda den oproffsigt gjorda strandpromenaden kommer kanske i framtiden att smälta in bättre.

image

image

image

image

Kommentera