Vad hände med breddningen av cykel- och gångvägen nedanför Danviksklippan

Hösten 2014 skulle Stockholm stad bredda trånga cykel- och gångvägen under Hästholmsviadukten nedanför Danviksklippan.

På Trafikkontorets hemsida står det om projektet så här med uppdatering 7 juli 2015:

”Projektering börjar till våren med byggstart hösten 2014. Passagen beräknas vara klar 2015. Projektet beräknas kosta 7,5 miljoner kronor.”

Min fråga till Trafikkontoret om passagen har ännu inte blivit besvarat.

image

Kommentera