Är granitblocken i kajparken i Saltsjöqvarn konst eller byggminne?

I kajparken mellan Danviks hospital och Elite Hotel Marina Tower ligger ett 15-tal objekt av granit i gräset.

En granne hörde av sig och frågade vad det är. Är det offentlig konst eller är det delar av Danviks hospital eller Saltsjöqvarn som man lät stå som minne?

image

image

image

Ett svar till “Är granitblocken i kajparken i Saltsjöqvarn konst eller byggminne?

  1. Kewe Zahr

    Inte för inte heter det område där stenarna nu ligger Saltsjöqvarn. Och en kvarn är precis vad som inrymdes i hotellet Elite Marina Tower en gång. Där maldes säd och stenarna på gräsmattan ska ha ingått som komponenter i det gamla kvarnmaskineriet. De ligger nu utlagda till beskådande och som erinran om den aktivitet som bedrevs i byggnaden så sent som 1988, då kvarnen lades ner. Nog borde där finnas en liten minnestavla som berättade historien!

Kommentera