Arkitekter vill ge nytt liv åt gamla järnvägsspåret mellan Danvikstull och Södra station

Bortglömda järnvägsspåret mellan Danvikstull och Södra station är klassat som riksintresse och har behållits intakt av beredskapsskäl.Inget permanent får byggas här idag. Stadsrummet kring spåret närmare Danvikstull är ett promenadspråk och närmare Södra station skräpigt, igenväxt och outnyttjat.

Några arkitekter har nu förslagit att spåren istället ska återigen befolkas av ett tåg med vagnar som inhyser en självförsörjande liten stadsdel med allt från vattenreservoarer till sovstad, bistro, stadsodling (mat & virke) samt framställning av biobränsle till tåget. Se hela förslaget som kom in till Sveriges Arkitekter (pdf)

Tåg med vagnar för självförsörjande stadsdel på järnvägsspåren mellan Danvikstull och Södra station

Tåg med vagnar för självförsörjande stadsdel på järnvägsspåren mellan Danvikstull och Södra station

Stadsodling vid järnvägsspåret i Norra Hammarbyhamnen

Stadsodling vid järnvägsspåret i Norra Hammarbyhamnen

Kommentera