19 oktober: Seniorerna vid Danvikshem ska hälsa på Nacka kommunfullmäktige

Engelska parken mellan Danvikshem och Vilans skola

19 oktober kommer Nacka kommunfullmäktige att rösta om planförslaget om att komplettera Danvikshem med 110 nya lägenheter för 55+:are samt 30 till 60 nya platser i gruppboende.

rekreationsområdet vidablick i anslutning till seniorhuset vid danvikshem
rekreationsområdet vidablick i anslutning till seniorhuset vid danvikshem

Om planförslaget antas kommer grannarna som idag bor i seniorhuset bakom Danvikshem att kunna ta sig fram och tillbaka sin bostad endast via en väg som har en lutning på tolv procent. “Det innebär en lång nedförslutning och därefter en lång och seg uppförsbacke i lite mer än en halv kilometer till allmänna kommunikationer”, skriver Kay Karlsson, ordförande i Finnboda Seniorhus genom Boendeföreningens styrelse i en insändare i Nacka Värmdö Posten.

Äldre personer, många med rollatorer, kryckor och rullstolar, kommer helt enkelt inte att kunna lämna huset pga den försämrade tillgängligheten. Tidigare fanns det en underjordisk gång via Danvikshem som grannarna kunde ta. Den har dock murats igen.

Danvikshem, seniorhuset och "engelska parken" sedda från Finnberget
Danvikshem, seniorhuset och “engelska parken” sedda från Finnberget

Danvikshems stiftelse AB och HSB Bostad har skrivit under en avsiktsförklaring i syfte att fortsatt underlätta för boende i seniorhuset att ta sig fram och tillbaka till sina bostäder. Avsiktsförklaringen är dock inte kopplad till detaljplanen utan är en överenskommelse fastighetsägarna emellan.

HSB Bostad har även föreslagit ta fram ett antal åtgärder för att förbättra tillgängligheten: (1) Upprustning av befintlig trapplöp som angör Finnboda så att grannarna i seniorhuset kan nyttja servicefunktionerna i Finnboda; (2) Upprätthålla en öppen och snöröjd passage via befintlig väg ned till kajen och strandpromenaden; (3) Studera lämpliga viloplatser utefter sträckan fram till gatans korsning med Danvikshemsvägen.

Seniorerna anser dock att dessa avsiktsförklaringar och föreslagna åtegårder inte räcker till. “De utfästelser som exploatören hittills har gjort är helt otillräckliga”, påpekar Kay Karlsson i Nacka Värmdö Posten.

Därför kommer en delegation från seniorhuset att uppvakta Nacka kommunfullmäktige på måndag, 19 oktober.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “19 oktober: Seniorerna vid Danvikshem ska hälsa på Nacka kommunfullmäktige”

  1. Som före detta boende i området håller jag med om att de föreslagna åtgärderna är rent ut sagt ohållbara för dem som bor på Danvikshem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: