Trafikverket undersöker sjöbotten utanför Kvarnholmen inför Östlig förbindelse

Med början den 11 november och cirka fem veckor framåt kommer Trafikverket att genomföra en undersökning av sjöbotten mellan Kvarnholmen och Blockhusudden inför en dragning av biltunneln via Kvarnholmen, Finnberget, Henriksdalsberget och Svindersviken i Nacka.

Undersökningen kommer bland annat ge bättre underlag om hur långt ner under vattenytan berget ligger.

Finansieringe av Östlig förbindelse är oklar men Trafikverket har fått medel i den Nationella transportplanen 2014–2025 för att utreda och driva den formella planläggningsprocessen ävennutan säkrad finansiering.

image

Kommentera