Förskolan på Henriksdalsberget flyttar tillbaka

I sommar är det återflytt av förskolan på Henriksdalsberget med sina 5 avdelningar och c:a 90 barn som evakuerades sommaren 2018 eftersom de skulle påverkas av utökningen av Henriksdals reningsverk.

Stockholm Vatten och Avfall ersatte de befintliga lokalerna med en paviljong bredvid förskolan och en ny lekplats till förskolan.

Återflytten sker under sommaren när förskolan är stängd och är planerad till vecka 28.

Kommentera