65 deltagare på naturvandringen i nyckelbiotopen Trolldalen

Förra söndagen följde 65 grannar i alla åldrar med på natur- och kulturvandringen på Henriksdalsringen och hotade skogen Trolldalen intill.

Runt 1.750 personer hade anmält intresse men ändå skönt att det blev 65 och inte fler. Du som missade tillfället är välkommen 18 augusti, kl. 10-12. Samling vid buss 53s hållplats på Henriksdslsberget.

Många var förvånade över vilken naturskatt som finns här så nära Södermalm, Sjöstaden och Nacka. Däremot blev inte någon glad att höra att Alliansen vill exploatera c:a 50 % av denna skog på bara 8 ha.

ICA Nära Finnbodas medarbetare dök upp och bjöd på vatten och frukt.

Grannen Anja Toomé spelade några låtar på sitt munspel vid barnens blå sten.

Efter vandringen lade många ut fantastiska bilder på Instagram.

View this post on Instagram

Jag följde med på en exkursion i den hotade nyckelbiotopen Trolldalen vid Henriksdal idag. Det är en underbar liten skog som används flitigt för rekreation av de boende i närheten, för lek och utflykter med förskolegrupper, och säkert uppskattas av många andra. Där finns en rad sällsynta arter, 50 olika rödlistade. Gott om död ved som rymmer ett myller av liv. Spännande blandning av barr- och lövträd. Här vill Nacka kommun exploatera 50% av marken för att bygga bostäder (innan protesterna var det tänkt 100%!). Det fyller mig med sorg och jag undrar om de politiker som bestämmer detta själva har varit här och upplevt skönheten, artrikedomen och skapat en egen relation till naturen. Vi är många som tycker det är självklart att hela området skyddas. Även urskogen i Ryssbergen i närheten är hotad. Förstår inte hur det ens kan vara lagligt att avverka de spillror av urskog som ännu finns kvar. Och hur viktiga är inte Stockholms gröna kilar som gör naturområden lättillgängliga även för stadsbor, både så värdefullt för hälsa och välmående, och för djurens och växternas egen skull. Nu måste vi faktiskt låta nybyggande anpassas efter naturvärden och inte tvärtom. Jag är säker på att det finns bättre alternativ om bara viljan finns och hjärtat får styra mer och inte bara pengarna. Vi gjorde en namninsamling att skickas till politikerna i @nackakommun. Skriv dit du med om du vill skydda skogen. (Jag hann inte fota så mycket av skönheten då batteriet laddade ur.) #trolldalen #bevaratrolldalen #nyckelbiotop #stockholmsnatur #skyddaskogen #naturvård #urskog #gammelskog #skog #ryssbergen #räddaryssbergen #nackakommun #henriksdal #rekreation #hälsa #biologiskmångfald #juni #forcefornature #godelisverige #resmedsj #naturskyddsföreningen

A post shared by Sandra Caroline (@sandracarolineartist) on

Kommentera