Nackapremiär: Rotmurkla hittades i Trolldalen

Svampsäsongen drar så långsamt igång. I helgen följde därför en svampexpert med på grannars naturinventering i hotade skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Svindersviken och Finnboda.

Bakom barnens träd nedanför en tall där det har brunnit hittade vi en grupp med en kuddliknande chokladbrun svamp med ljusa marginaler: Rotmurkla eller Rhizina undulata.

Rotmurkla i hotade skogen Trolldalen

Det är ingen rödlistad art men det är för första gången som svampen rapporteras in i Nacka kommun. Annars förekommer svampen i alla delar av landet.

Rotmurkla i hotade skogen Trolldalen

Rotmurklan anses vara en parasit som inte gillas av skogsbrukare eftersom den skadar deras unga plantor när de odlar monokulturer av tall, gran och lärk som är typiska i Sverige.

Det är ingen matsvamp.

Fler svampar vi hittade

Vi hittade allt från matsvampar till oätliga och giftiga svampar.

Röksvamp i hotade skogen Trolldalen i Nacka

Röksvamp i hotade skogen Trolldalen i Nacka

Mandelriska i hotade skogen Trolldalen i Nacka

Mandelriska i hotade skogen Trolldalen i Nacka

Svartriska ? i hotade skogen Trolldalen i Nacka

Svartkremla ? i hotade skogen Trolldalen i Nacka

Ung luddticka eller ung grovticka ?

Gullpigg ? i hotade skogen Trolldalen i Nacka

Gullpigg ? i hotade skogen Trolldalen i Nacka

Vitriska i hotade skogen Trolldalen i Nacka

Kommentera