Utegym på Henriksdalsringen redan 2020

Grannarnas medborgarförslag om utegym på Henriksdalsringen bär äntligen frukter. Redan våren 2020 ska den stå klar.

Skiss på utegymmet på Henriksdalsberget

Utegymmet ska ha ungefär 10 olika stationer. Hoppas att det inte blir för många dubletter som på utegymmet i Kvarnholmsparken.

Placering av utegymmet på innergården

Utegym auf Kvarnholmen

Kommentera