Sprängningar ovanjord på Henriksdalsberget igång

19 december startade Stockholm Vatten och Avfall sprängningarna ovanjord på Henriksdalsberget.

De ingår i projektet för en ny slamanläggning. Stora bergrum har redan skapats inne i berget. Läs mer

Förberedelser inför sprängning

Kommentera