Stockholm Vatten & Avfall byggde på Henriksdalsringen utan bygglov

Stockholm Vatten & Avfall har byggt ett temporärt ventilationsaggregat på Henriksdalsringen utan bygglov.

Tillbyggnaden ingår i pågående projektet att bygga ut Henriksdals reningsverk. Nacka kommun kräver därför en sanktionsavgift på 63.885 kronor.

Kommentera