90 % av patienterna nöjda med vårdcentralen i Danviken

Det är inte bara vårdcentralen på Kvarnholmen som har fått höga patientbetyg i SKRs nationella patientenkät.

90 % av patierna på Danviks vårdcentral, alltså tidigare Sickla hälsocenter Danviken, svarade ”ja” på frågan ”Anser du att ditt aktuella behov av vård/behandling har blivit tillgodosett?”. Läs mer i Mitt i Nacka

Danviks vårdcentral

Kommentera