Video: Hackspettens unge tittar ur boet i Trolldalen

Ur ett hål i en torraka i hotade nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Svindersviken och Finnboda i Nacka hördes ständiga fågelskrik.

Efter en vecka var fågelungen, en hackspett, tillräckligt gammal för att titta ur boet och tigga mat. Föräldrar sitter på grenar runtom men näbben full med insekter.

Kommentera