Granne i Tre Kronors backe vill bygga inglasat uterum

En granne som bor på Tre Kronors väg 2 på Kvarnholmen i Nacka har ansökt om att bygga ett inglasat uterum på takterrassen.

Inglasade tillbyggnaden skulle uppta 15 kvm bruttoarea. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avslog ansökan pga den avviker från detaljplanen eftersom byggnaden då skulle bli nio våningar hög, alltså 1,5 meter högre än detaljplanen tillåter.

Tre Kronors backe på Kvarnholmen i Nacka

Tre Kronors backe på Kvarnholmen i Nacka

Kommentera