Utställningar, ateljéer och kontor i Danvikens hospital

Bläcksvamp framför Danvikens hospital

Danvikens hospitals ägare Gullringsbo Egendomar har ansökt hos Nacka kommun om att använda historiska byggnaden för utställningar, ateljéer och kontor.

Ursprungligen skulle den av arkitekten Göran Josuae Adelcrantz ritade och 1719-1725 uppförda byggnaden användas som hotell. Fastigheten är belägen inom riksintresse för kulturmiljövården. Bu vill ägaren permanenta kulturella verksamheter i byggnaden.

Danvikens hospital ska även framåt användas för fasta och tillfälliga utställningar med fokus på växande konstnärer.

Till konsthallen angränsande lokaler ska nyttjas för kompletterande funktioner, separata tillfälliga förhyrningar, externa sällskap och projekt.

De ytorna som inte direkt behövs för besöksanläggningen kommer användas som kontor och ateljéer.

”I analysen görs bedömningen att ändra användningen från hotell till besöksverksamhet, kontor och ateljé bedöms som positivt för kulturvärdena. De nu föreslagna verksamheterna innebär att allmänheten får ökad tillgång till byggnaden, vilket resulterar i ett mer tillgängligt kulturarv”, skriver Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Vykort med Danvikens Hospital
Vykort med Danvikens Hospital

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: