Strandpromenaden i Finnboda stängs av helt i mars 2023

Trafikenheten på Nacka kommun har hört av sig om att strandpromenaden i Finnboda stängs av helt mars 2023 till juni 2024 pga av stora schakt och spontarbeten men kommer vara öppen periodvis fram tills dess.

Jag har i november och december försökt få svar på varför strandpromenaden mellan Finnboda och Saltsjöqvarn behöver vara avstängd fram till juni 2024. Som tidigare rapporterat fick jag fram att

  • det pågår två projekt samtidigt, nämligen för Nya Östbergatunneln och Henriksdals avloppstunnel.
  • man i ena projektet har förpliktat sig att hålla strandpromenaden öppen eller erbjuda ett likvärdigt alternativ längs med strandlinjen men i andra projektet har möjlighet att stänga av promenaden utan ett likvärdigt alternativ.
  • strandpromenaden kommer vara öppen periodvis till årsskiftet 2022 / 23.
Strandpromenaden nedanför Danvikshem
Strandpromenaden nedanför Danvikshem

Strandpromenaden stängs av helt i mars 2023

Nu kom det tråkiga besked från Trafikenheten på Nacka kommun att mars 2023 till juni 2024 kommer strandpromenaden att stängas av helt utan avbrott.

Alla träd skövlas och strandpromenaden kommer att schaktas upp från bilvägen nedanför Danvikshem till strandkanten. En passage för gående och cyklister längs med strandkanten eller på dagens väg kommer inte att vara möjlig pga arbetets omfattning.

Jag påpekade också att alternativa vägen via branten från svarta skjulet över Östra Finnbodavägen och till snickeriet inte är så tillgänglig för folk med funktionsnedsättning, rullatorer, barnvagn, packning m.m.

Strandpromenaden periodvis öppen fram till mars 2023

Däremot försäkrade Trafikenheten att de kommer trycka på om att strandpromenaden ska vara öppen till och från fram till mars 2023.

Stockholm Vatten & Avfall kommer nämligen att behöva förlänga sitt tillstånd för vissa arbeten och då kan Nacka kommun passa på att återigen få entreprenören att hålla vanliga gång- och cykelvägen öppen när det är möjligt.

Kajjans Deli på strandpromenaden mellan Finnboda och Saltsjöqvarn
Kajjans Deli på strandpromenaden mellan Finnboda och Saltsjöqvarn

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: