Strandpromenaden i Finnboda öppen fram till årsskiftet

Jag har nu i några veckor i dialog med SVOA, Länsstyrelsen och Nacka kommun försökt få klarhet i varför strandpromenaden mellan Finnboda och Danvikstrand stängs av fram till juni 2024 samt få ansvariga att hålla den öppen vissa perioder.

Många grannar som använder gång- och cykelvägen längs med stranden mellan Kvarnholmen och Danvikstull blev inte glada när de läste att avsnittet mellan Finnboda och Danvikstrand kommer att stängas av fram till juni 2024. Därtill kommer avstängningen av vägen och trappan under Danviksbron pga renoveringen av bron.

Gång- och cykelvägen används flitigt för att promenera mellan Kvarnholmen och Saltsjöqvarn, jogga, rasta hunden, ta sig till jobb, skola, butiker och restauranger. Inte minst berörs även matställen längs med vägen, däribland Kajjans deli, Boule & Berså och Docklands.

Strandpromenaden och arbetsområde nedanför Danvikshem

Fler projekt samtidigt

Jag och boende utgick från information vid planket runt arbetsområdet om att det utförs ett arbete för Nya Östbergatunneln.

I samrådshandlingar och tillståndet från Mark- och miljödomstolen för Na Östbergatunneln står det inget om en avstängning i två år utan bara vissa perioder och då ska en alternativ väg erbjudas längs med stranden.

Men enligt Stockholm Vatten & Avfall (SVOA) utförs nu även arbeten Stockholms framtida avloppsledning:

“Arbetet i Finnboda som påverkar strandpromenaden är inte en del av projektet Nya Östbergatunneln, utan det är en del av projektet Stockholms framtida avloppsrening . För att hantera det ökade flödet av renat avloppsvatten som kommer att bli när avloppsvattnet från Västerort och Bromma ska renas i Henriksdal pågår nu ett arbete vid Henriksdals utlopp i Finnboda. De befintliga utloppsledningarna ska kompletteras med två nya ledningar”, skriver Susanne Forsberg från SVOA.

Byggledningen bestämmer

Det var en utmaning att förstå vem som tog beslutet om avstängningen i två år. Men först fick jag information om att Nacka kommun har godkänt avstängningen:

“I det genomförandeavtal Nacka kommun tecknat med SVOA anges att alla avstängningar kräver en godkänd TA-plan (trafikanordningsplan). SVOA ansvarar för att ansöka om TA-planer hos kommunens trafikenhet, som i sin tur ansvarar för prövning och godkännande av TA-planerna”, skriver Therese Sjöberg på Nacka kommun.

Men i slutändan var det byggledningen som har bestämt om avstängningen.

Strandpromenaden öppen ibland

“Jag förstår att det är en stor olägenhet för er som bor i området och som brukar nyttja gång- och cykelbanan och jag ska framför dina synpunkter till byggledningen”, skriver Susanne Forsberg från SVOA.

Våra synpunkter har i alla fall lett till att strandpromenaden kommer att vara periodvis öppen när inte arbeten utförs. Den ska också vara öppen fram till årsskiftet 2022/23.

Fortsätt klaga!

SVOA och Nacka kommun behöver dock förhålla sig till att en avstängning av gång- och cykelvägen i två år är en oskälig tid. Så fortsätt gärna klaga hos Stockholm Vatten & Avfall på framtidensavloppsrening@stockholmvatten.se eller på tel. 08-522 128 80.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Strandpromenaden i Finnboda öppen fram till årsskiftet”

  1. Bra jobbat! Det är ofta mycket komplicerat att hitta rätt och ansvarig person. Är inte det konstigt? Hur blir det så när demokratin sägs fungera?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: