Advokat utreder Bageribergets oklara ägarförhållanden

Framtidsgruppen Saltsjöqvarn fortsätter sitt engagemang i Bageriberget i Saltsjöqvarn där det finns planer på att bygga flera höga hus. Samtidigt vill boende värna om befintliga naturvärden och utveckla rekreationsvärden.

Efter att Framtidsgruppen Saltsjöqvarn har kontaktat samfälligheten, SQSF, har Saltsjöqvarns Samfällighetsförening  godkänt att en advokat anlitas.

Advokaten ska gå igenom de handlingar som finns, bl a de som rör ägandeförhållanden, och komma med ett utlåtande i mitten på februari. Framtidsgruppen hoppas att det ska ge boende i Saltsjöqvarn ett juridiskt underlag, att kunna påverka eller förhindra ett eventuellt framtida byggande.

Framtidsgruppen har sett till att de oklara ägarförhållandena nu är diariefört hos Nacka kommun. Detta innebär att innan eventuella byggplaner påbörjas ska Framtidsgruppen kontaktas.

Utveckla Bageribergets natur- och rekreationsvärden

När det gäller Bageriberget efterlyser gruppen dina idéer på hur vi gemensamt kan bevara den naturliga miljön och göra berget mer tillgängligt för alla oss som bor i Saltsjöqvarn och i närområdet.

Hur kan vi utveckla/skydda berget och samtidigt bevara den naturliga miljön. Mejla gärna dina goda idéer, om berget eller om annat till framtidsgruppen.saltsjoqvarn@gmail.com.

Bageriberget

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: