Hornuggla och gråkråka i bråk på Kvarnholmen

Ännu finns det några träd kvar i Fredriksberg på östra Kvarnholmen där fridlysta blåsippan och rödlistade talltickan växer. Nytt är rödlistade hornugglan som har observerats där i bråk med nuförtiden också rödlistade gråkråkan.

En granne på Kvarnholmen kunde fånga bråket på bild:

Hornugglan häckar huvudsakligen i anslutning till odlad mark. Den förekommer i större delen av landet men inte i Pite lappmark till Torne lappmark.

Arten har bedömts som livskraftig vid tidigare rödlistningstillfällen men minskningstakten de senaste 18 åren medför nu att kriterierna för rödlistning blir uppfyllda. Minskningstakten har uppgått till 25 (10-40) % under de senaste 18 åren.

Minskande natur runt Svindersviken

I stort sett all natur runt Svindersviken med undantag för c:a 30 ha i Ryssbergen kan komma att avverkas och bebyggas fram till 2040.

Mest konkret är exploateringen av södra Finnberget, Ryssbergen mittemot Kvarnholmen, Trolldalen på Henriksdalsberget och Svindersberg i Finntorp.

Kvarnholmen har naturen minskat avsevärt. Nu finns det bara skogsdungen Fredriksberg på östra Kvarnholmen kvar och enstaka träd lite här och där. Centrala Kvarnholmen, södra Kvarnholmen och Tre Kronors backe hade tidigare också sina skogsdungar.

Kvarnholmen innan stadsbyggnaden påbörjade

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: