Telegrafverket tillverkade telefoner på Henriksborg 1907 – 1913

Linoljefabriken på Henriksborg har förevigats i Prins Eugens skisser och målningar med namn rom Rökar, Oljefabriken, Den upplysta fabriken m.m. Men mindre känt är att Telegrafverket tillverkade telefoner i Henriksborg.

Telegrafverket, senare Televerket, var en svensk statlig myndighet som skapades 1853 för att bygga upp telegrafnätet. Det var inte många på Telegrafverket som i början såg telefonins möjligheter.

Telegrafverket fick anslutningsmonopol i Sverige, dvs. att endast myndighetens egen telefonutrustning fick anslutas till telefonnätet. Varumärket hette Rikstelefon.

Telegrafverket fick leveransproblem

Telegrafverket tillverkade sina telefoner till en början bara i verkstaden på Mosebacketorg i kvarteret Fiskaren mindre från 1891. Men runt sekelskiftet steg efterfrågan på telefonapparater, växelbord m.m.

1890 fanns det endast 1.287 telefonapparater, 31 s.k. mikrotelefoner, 162 anknytningsväxlar och 58 växelbord i Sverige. 1902 var det redan 6.738 telefonapparater, 9.429 mikrotelefoner, 1.283 anknytningsväxlar och 152 växelbord.

Verkstaden på Mosebacketorg hann inte med alla beställningar som ledde till långa leveranstider. “Den härigegenom uppkomna tillverkningsbalansen, som för allmänheten gjorde sig kännbar i en oskäligt lång väntan på erhållande af aftalad telefonförbindelse och som för telegrafverket medförde en afsevärd förlust i form af mistade inkomster…”, noterade man i Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anläggande af en verkstad i Nynäshamn för telegrafverkets räkning, 10 mars 1911.

Telegrafverket byggnad (höger) och Sommelii Fabrikers oljeslageri (vänster)
Telegrafverket byggnad (höger) och Sommelii Fabrikers oljeslageri (vänster)

Telegrafverket hyrde in sig i Henriksborg

Från och med 1 juli 1907 hyrde man därför lokaler i Henriksborg. Gunnar Silén skriver i sin bok Kvarnhjul och fabriksskorstenar att den alltmer olönsamma övre fabriken inom Sommelii oljefabrik i Henriksborg hyrdes ut till Telegrafverket.

I Sommelii Fabrikers oljeslageri (övre fabriken) tillverkades oljeimpregnerade produkter som linoleummattor, vaxdukar, oljekläder, kyddstäcken till hästar m.m. Det är dock lite oklart om Telegrafverket verkligen hyrde hela övre fabriken som syns på Prins Eugens tavlor eller bara ett mindre tvåvåningshus som vette mot Henriksdals station.

Telegrafverket hyrde lokalerna i Henriksborg i fem år tills man 1913 upptog tillverkningen i Nynäshamn.

Över 350 personer jobbade i Henriksborg

Arbetsstyrkan i tillverkningen i Mosebacke var 317 personer och efter att man upptog tillverkningen i Henriksborg ökade den till 480 personer och 1908 till 680 personer.

Så över 350 personer kan ha jobbat för Telegrafverket i Henriksborg som gör det skäligt att anta att Telegrafverket hyrde in mer än tvåvåningshuset.

Vilka telefoner tillverkades i Henriksdal?

Det är lite oklart. Men det borde vara bordstelefoner eller vägghängda telefoner.

Telefonapparat, bordsmodell med stora riksvapnet på. För lokalbatteri. Märkt: Rikstelefon
Telefonapparat, bordsmodell med stora riksvapnet på. För lokalbatteri. Märkt: Rikstelefon. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010. Se https://digitaltmuseum.se/021026309062/telefonapparat

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: