Tag Archives: biltrafik

Så blir Finnboda instängd mellan 6 olika bygg- & trafikprojekt

Grannarna i Finnboda trodde kanske att Finnboda pirar och Finnboda udde är de sista byggprojekten i trakten. Sanningen är att inte mindre än 6 bygg- & trafikprojekt kommer påverka grannarnas livskvalitet i form av olägenheter under projekten samt närhet till natur, utsikt, bullernivå och ljusinsläpp därefter.

Läs mer

När öppnar Finnbergstunneln igen?

FINNBODA / FINNBERGET / KVARNHOLMEN | I mitten av april 2013 har ett körfält stängts av i Finnbergstunneln. Läs mer

Mark- och miljödomstolen säger ja till bro mellan Kvarnholmen och Ryssbergen

KVARNHOLMEN / SVINDERSVIKEN | Mark- och miljööverdomstolen säger ja till en bro över Svindersviken mellan nya bostadsområdet på Kvarnholmen och Ryssbergens urskog med tillhörande tunnel genom det värdefulla naturområdet.
Läs mer

Begränsad framkomlighet för gående på Mjölnarvägen

KVARNHOLMEN | Från och med 29 oktober kommer gång- och cykelbanan på den västra delen av Mjölnarvägen att tas bort i c:a tre veckor på grund av arbeten i samband med stadsdelsbygget på Kvarnholmen. Läs mer

Danviksbron fastnade i söndags – toppen på en lång historia av krångel

DANVIKSKLIPPAN / SALTSJÖQVARN / HENRIKSDALSHAMNEN | Runt klockan 19:30 i söndags fastnade Danviksbron i öppet läge. Trafikkontoret kunde omgående skickade tekniker till Danvikstull men det tog ändå några timmar tills bron kunde stängas igen. Läs mer