Jämför dagens med 50-talets bebyggelse med Eniros karttjänst

På Eniro.se har du nu möjlighet att jämföra dagens med 50- och 60-talets kartor över exempelvis Finnboda, Saltsjöqvarn, Henriksdalsberget och Kvarnholmen. Fortsätt läsa ”Jämför dagens med 50-talets bebyggelse med Eniros karttjänst”

Svindersviken görs klar för lagring av Tvärbanans byggavfall

Längst in i Svindersviken mellan Henriksdalsberget och Alphyddan, ett område som sanerades för några år sedan ocj som kallas Dockan, ska SL, Stockholm stad och Nacka kommun mellanlagra avfall från förlängningen av Tvärbanan från Sickla udde till Sickla köpkvarter. Fortsätt läsa ”Svindersviken görs klar för lagring av Tvärbanans byggavfall”

SL vill dumpa byggavfall runt Svindersviken

I samband med förlängningen av Tvärbanan från Sickla udde till Sickla köpkvarter vill SL mellanlagra massor från schaktningen mellan Svindersvikens strandpromenad, Henriksdalsberget och Värmdövägen. Fortsätt läsa ”SL vill dumpa byggavfall runt Svindersviken”