25 mars: Kvarnholmsvägen mellan Finnboda & Finnbergsvägen öppnas upp

25 mars startas sista delen av Nacka kommuns anpassning av Kvarnholmsvägen till större trafikmängder. Därmed öppnas Kvarnholmsvägen upp igen för fordonstrafik mellan rondellen efter Finnboda och Finnbergsvägen i Nacka.
Fortsätt läsa ”25 mars: Kvarnholmsvägen mellan Finnboda & Finnbergsvägen öppnas upp”

Tillfälliga gång- och cykelbanan nedanför Finnberget flyttas

Delar av Kvarnholmsvägen nedanför Finnberget grävs upp under hösten för omläggning av ledningar, el-, tele- mm. Vartefter det sker behöver den tillfälliga gång- och cykelbanan flyttas. Fortsätt läsa ”Tillfälliga gång- och cykelbanan nedanför Finnberget flyttas”

Mobila miljöstationen kommer till Henriksdalsberget, Finnboda, Finnberget och Saltsjöqvarn

6 maj kommer Nacka kommuns mobila insamling av farligt avfall till Henriksdalsberget. 10 maj är det dags för Finnberget och 13 maj för Saltsjöqvarn och Finnboda.
Fortsätt läsa ”Mobila miljöstationen kommer till Henriksdalsberget, Finnboda, Finnberget och Saltsjöqvarn”

Julgranarna på Finnberget och Kvarnholmen har fått påhälsning

Vid dagens promenad var det dags att också fota julgranarna vid bussvändplanen på Finnberget och SjöVägens brygga på Kvarnholmen. Fortsätt läsa ”Julgranarna på Finnberget och Kvarnholmen har fått påhälsning”

Mobila miljöstationen kommer till Henriksdalsberget, Finnboda, Finnberget och Saltsjöqvarn

I slutet av oktober kommer Nacka kommuns mobila miljöstation till Västra Sicklaön.
Fortsätt läsa ”Mobila miljöstationen kommer till Henriksdalsberget, Finnboda, Finnberget och Saltsjöqvarn”

Cykelklubben Valhall hade återigen tävling runt Finnberget

FINNBODA / FINNBERGET / KVARNHOLMEN | 28 maj bjöd cykelklubben Valhall till Finnboda GP på Kvarnholmsvägen, Finnbergsvägen, Finnbergstunneln och Mjölnarvägen. Fortsätt läsa ”Cykelklubben Valhall hade återigen tävling runt Finnberget”

Grannarna på Finnberget firar valborg med brasa och grlllkorv

FINNBERGET | Idag klockan 20:00 firar grannarna på Finnbergetin våren som traditopnen bjuder. med brasa och grillkorv.

Fortsätt läsa ”Grannarna på Finnberget firar valborg med brasa och grlllkorv”

Gatorna på Västra Sicklaön klassificerade

Nacka kommuns Teknikska nämnd har hösten 2011 formulerat en vägstrategi för gatorna i förnyelseområden som Finnboda och Saltsjöqvarn. Meningen är att jobba mot en bättre framkomlighet för t.ex. buss, avfallshämtningsfordon, räddningstjänst, transporter med mera. Fortsätt läsa ”Gatorna på Västra Sicklaön klassificerade”