Tillfälliga gång- och cykelbanan nedanför Finnberget flyttas

Delar av Kvarnholmsvägen nedanför Finnberget grävs upp under hösten för omläggning av ledningar, el-, tele- mm. Vartefter det sker behöver den tillfälliga gång- och cykelbanan flyttas.
Entreprenören fortsätter ocksp att spränga och bygga så kallade stödmurar.

Om gångvägen förbi vägarbetet skulle behöva stängas av en längre stund för undanröjning efter sprängning kommer det även fortsättningsvis att sättas in en mindre buss tillfälligt för att köra gång- och cykeltrafikanter i skytteltrafik mellan hållplats Gäddviken och Finnberget.

Under hösten ska det också bli mindre trafik på sträckan mellan Finnbergstunneln och Operans/Dramatens infart eftersom den trafiken läggs om i september. Endast de fastigheter som har utfart mellan Operans/Dramatens infart och rondellen vid Finnbergstunneln behöver då trafikera sträckan.

image

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: