Mobila miljöstationen kommer till Henriksdalsberget, Finnboda, Finnberget och Saltsjöqvarn

6 maj kommer Nacka kommuns mobila insamling av farligt avfall till Henriksdalsberget. 10 maj är det dags för Finnberget och 13 maj för Saltsjöqvarn och Finnboda.

Återvinningsstationen på Kvarnholmsvägen

Återvinningsstationen på Kvarnholmsvägen

6 maj, 18.00-18.45 Henriksdalsberget, vid bussvändslingan
10 maj, 15.15-16.00 Finnbergsvägen, vid glasigloona
13 maj, 18.00-18.45 Saltsjöqvarn, Mannagrynstorget
13 maj, 19.00-19.45 Finnboda varvsväg, FOGIA/kajen

Läs mer om insamlingen på nacka.se

 

Kommentera