Tickorna på träden i Trolldalen bevisar att skogen är värdefull

Många träd, både levande och döda, i skövlingshotade skogen Trolldalen i Henriksdal mellan Finnboda, Svindersviken och Henriksdalsringen i Nacka bär på s.k. tickor. Det är stora svampar som livsnär sig på träden. Fortsätt läsa ”Tickorna på träden i Trolldalen bevisar att skogen är värdefull”

Slam från Henriksdals reningsverk i jordbruksmark undersöks

Avloppsslam från reningsverk används ofta som gödsel på åkermark. Men eftersom många läkemedel inte bryts ner i reningsverket kan dessa hamna i vår mat istället. Fortsätt läsa ”Slam från Henriksdals reningsverk i jordbruksmark undersöks”

Mer avloppsvatten på väg till Henriksdals reningsverk

Du som störs av avföringslukten från Henriksdals reningsverk (trots ombyggnad för att innesluta stanken) kommer antagligen snart att få acceptera lite pålägg på det området. Stockholm stad ska nämligen lägga ner reningsverket i Bromma.
Fortsätt läsa ”Mer avloppsvatten på väg till Henriksdals reningsverk”