Tickorna på träden i Trolldalen bevisar att skogen är värdefull

Många träd, både levande och döda, i skövlingshotade skogen Trolldalen i Henriksdal mellan Finnboda, Svindersviken och Henriksdalsringen i Nacka bär på s.k. tickor. Det är stora svampar som livsnär sig på träden.

Många av de 200 arterna trivs bäst i skogar med en rik tillgång på död ved i olika nedbrytningsstadier s.k. naturskogar. Denna typ av skogar har blivit ett ovanligt inslag i dagens Sverige.

image

Detta kan leda till att en del arter som är bundna till en speciell livsmiljö eller har dålig spridningsförmåga kan komma att utrotas inom en snar framtid. Andra arter missgynnas kraftigt men betraktas inte direkt som utrotningshotade.

Många av dessa arter är vad man kallar rödlistade arter. Att bevara skogen Trolldalen istället för att som Nacka kommun föreslår bygga lägenheter i skulle vara ett bidrag till att rädda talltickan.

image

Tickorna hade tidigare betydelse för människan som matsvamp, läkemedel, för att bevara eld och till färgning av garn.

image

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: