Slam från Henriksdals reningsverk i jordbruksmark undersöks

Avloppsslam från reningsverk används ofta som gödsel på åkermark. Men eftersom många läkemedel inte bryts ner i reningsverket kan dessa hamna i vår mat istället.

IVL / Svenska Miljöinstitutet, FASS och Hushållningssällskapet Malmöhus ska därför göra en studie där

  • markvatten på Petersborgs gård strax söder om Malmö;
  • jord från åkrar där man sedan 1981 har spridit avloppsslam
  • och avloppsvatten från fyra reningsverk, däribland Henriksdals reningsverk

undersöks för att förstå vad som händer med läkemedlen när de hamnar i lantbruket. Läs mer om projektet

Henriksdals reningsverk och Värmdövägen sedda från Hästholmsvägen

 

Kommentera