Avslag på att bygga bostäder under Munspelet på Kvarnholmen

Nacka kommun har avslagit KUABs inkomna förslag att bygga lägenheter under Munspelet på Kvarnholmens norra kaj istället för tidigare godkända Magasin V.

Fortsätt läsa ”Avslag på att bygga bostäder under Munspelet på Kvarnholmen”

Första promenaden på Vertikalen på Kvarnholmen

Vertikalen, dvs trappan och hissen mellan kajen och platån på Kvarnholmen, håller på att bli klar. På egen risk testade jag trappan. Fortsätt läsa ”Första promenaden på Vertikalen på Kvarnholmen”

Bygge av trappa och hiss mellan Kvarnholmen kaj och platå

KVARNHOLMEN | Tre Kronors väg och Kvarnholmens Saltsjökaj kommer att kopplas ihop med en trappa och en hiss – totalt 24 meter nivåskillnad. Arbetet med den så kallade Vertikalen har redan påbörjats. Fortsätt läsa ”Bygge av trappa och hiss mellan Kvarnholmen kaj och platå”

Lagerhotell och Foderfabriken rivs på Kvarnholmen

KVARNHOLMEN | Nu startas rivningen av Lagerhotellet på Mjölnarvägen (kajen mot Djurgården) och i december av gamla Foderfabriken intill samt tillhörande silo. Fortsätt läsa ”Lagerhotell och Foderfabriken rivs på Kvarnholmen”