Avslag på att bygga bostäder under Munspelet på Kvarnholmen

Nacka kommun har avslagit KUABs inkomna förslag att bygga lägenheter under Munspelet på Kvarnholmens norra kaj istället för tidigare godkända Magasin V.

Enligt tidigare godkända planer (detaljplan Kvarnholmen, etapp 2) skulle marken användas för centrumändamål. När KUAB presenterade planerna för Kvarnholmen sålde man in visionen om Magasin V, någon slags arena för kulturella evenemang (konserter, shower, premiärvisningar, kongresser, tv-inspelningar) som skulle höja Kvarnholmens attraktionskraft.

KUAB har dock ändrat sig och föreslå att istället bygga 80 till 105 bostäder där med underbyggt garage.

Kommunen avslår föreslaget med bland annat förklaringen att förslaget inte överensstämmer “med intentionerna i kommunens översiktsplan, kulturmiljöprogram, detaljplaneprogram, gällande detaljplan eller Nackas möjligheter att verka som en attraktiv magnet i det regionala perspektivet”.

Skiss för Magasin V på norra kajen på Kvarnholmen
Skiss för Magasin V på norra kajen på Kvarnholmen

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: