Nacka kommun söker aktör att driva förskola på Kvarnholmen

Senast den 9 februari 2014 vill Nacka kommun ha intresseanmälan från aktörer som vill driva förskolan Kvarnen på Kvarnholmen. Förskolan kommer att ha åtta avdelningar med möjlighet att ta emot 150 barn. Fortsätt läsa ”Nacka kommun söker aktör att driva förskola på Kvarnholmen”

15 miljoner kr i vite för Nacka om förskola på Kvarnholmen

KVARNHOLMEN  | Nacka kommun beslutade förra året att förvärva c:a 4050 kvm av en fastighet på Kvarnholmen, sk röda villan, för att användas som förskola. Planenheten har dock rekommenderat att ytterligare c:a 1.100 kvm förvärvas. Fortsätt läsa ”15 miljoner kr i vite för Nacka om förskola på Kvarnholmen”

Nacka och Stockholm bygger ut förskolor och skolor på Västra Sicklaön

Befolkningsökningen på Västra Sicklaön, bostadsbyggen i Henriksdalshamnen, Finnboda, Kvarnholmen och Ryssviken men också slitna lokaler på Henriksdalsberget har gjort att bygget av förskolor och skolor i Nackas och Stockhlms regi har tagit fart. Här kommer en sammanfattning: Fortsätt läsa ”Nacka och Stockholm bygger ut förskolor och skolor på Västra Sicklaön”

Nacka kommun förvärvar fastigheter på Kvarnholmen

Nacka kommunfullmäktige kommer under sitt nästa möte som hålls 7 mars 2011 att behandla förvärvet av bland annat den så kallade röda villan på Kvarnholmen för att kunna skapa en förskola, skola, bollpaln m.m. Fortsätt läsa ”Nacka kommun förvärvar fastigheter på Kvarnholmen”